Adopteer een koe! Beleef de boerderij!

Adopteer een Koe

Veel mensen weten niet wat er zich allemaal op een boerderij afspeelt. Als we het over de boer en zijn boerderij hebben, dan hebben we allemaal ons eigen denkbeeld daarbij. Er moet op het land gewerkt worden en de koeien moeten op tijd gemolken worden. Wil je als burger meer betrokken raken bij het boerenleven, dan adopteer je toch gewoon een koe?

Het doel van adopteer een koe

Burgers kunnen tegenwoordig een koe of een kalfje adopteren op een boerderij. Project “Adopteer een koe” is opgericht om de gewone burger te betrekken bij het boerenleven. Het gat tussen boer en burger is zo enorm groot geworden, dat daar best iets aan gedaan mag worden, om deze twee weer dichter bij elkaar te brengen.

Het dierenwelzijn, een gezonde leefomgeving, een mooi landschap en gezond voedsel zijn niet alleen maar de verantwoording van de boer. De burger is hier eigenlijk net zo verantwoordelijk voor. Wij bepalen namelijk door onze aankopen of een dier een dierwaardig leven lijdt of niet. Alleen denken wij er vaak niet op deze manier over na en kopen gewoon waar ons oog in de winkel op valt.

Wij kunnen ook op een andere manier verantwoording dragen voor het boerenleven, namelijk door het adopteren van een koe. Maar wat heeft dan deze adoptie te maken met onze verantwoordelijkheid voor het boerenleven?

Waarom een koe adopteren?

Je adopteert een koe om een speciale reden. Door de adoptie wordt je betrokken bij het leven op en om de boerderij. Je kunt een band opbouwen met het dier, maar ook met de boer en zijn boerderij. Je wordt op de hoogte gehouden van het wel en wee op de boerderij en de activiteiten die er georganiseerd worden.

Verantwoordelijkheden

Het is natuurlijk wel de bedoeling dat je ook intensief betrokken bent bij jouw koe en haar welzijn en dat je ook regelmatig op de boerderij verschijnt. Dat is jouw verantwoordelijkheid die je aangaat bij deze verbintenis. Je bent natuurlijk niet alleen verantwoordelijk voor jou koe.

Ook de boer heeft een grote verantwoordelijkheid op het gebied van het welzijn van de koeien op de boerderij. Hij verplicht zich namelijk om verantwoordelijk met zijn dieren om te gaan. Maar wat zou dan een vorm van verantwoordelijk gedrag kunnen zijn?

Sommige boeren kiezen ervoor om een kalfje de eerste 3 maanden bij zijn moeder te laten. Dit is goed voor de groei van het kalf en zijn ontwikkeling, maar het kost wel het nodige geld. Als een kalf niet bij zijn moeder zou blijven, kan de melk van de koe verkocht worden. Maar nu drinkt het kalf de melk op en verliest de boer een stukje inkomen.

De boer die echter voor deze opfokmethode kiest, kan het adoptiegeld hiervoor gebruiken. Doordat hij met deze opfokmethode aan bovenwettelijke eisen voldoet, kan hij een keurmerk in de wacht slepen.

Adopteer een kalf

Adopteer een kalf

Naast een volwassen koe, kun je ook een kalf adopteren. Je mag dan zelf een kalfje uitkiezen en deze een naam geven. Als bewijs krijg je een speciaal adoptiecertificaat met daarop de gegevens van het kalf.

Minimaal twee keer per jaar wordt er een open dag georganiseerd waarop iedereen die een koe of kalf heeft geadopteerd mag komen kijken hoe het met zijn dier gaat. Natuurlijk wordt je verwelkomd met een kopje koffie met een lekker plak boerencake. Daarna gaat er iemand met je mee om je koe of kalf te zoeken. Maar je kunt natuurlijk ook zelf op onderzoek gaan. De stallen mag je ook op eigen houtje betreden.

Wat kost een koe adopteren?

Een koe adopteren kost natuurlijk geld. Maar wist je dat de prijs voor adoptie helemaal niet zo duur is? Je kunt al een koe of kalf adopteren voor € 50. Je geeft Stichting Koevoet toestemming om jaarlijks dit bedrag van je rekening af te schrijven. Als dank voor je adoptie ontvang je 4 keer per jaar de digitale nieuwsbrief van Stichting Koevoet.

Kalfje voor kinderen

Kalfje voor kinderen

Zeker voor opgroeiende kinderen is het erg leuk om een kalfje te adopteren. Ze kunnen dan zien hoe hun oogappeltje opgroeit tot een volwassen koe. Het is leerzaam voor de kinderen, want ze leren op een verantwoordelijke manier kijken naar het boerenleven.

Adopteer hier jou eigen koe >>>

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Copyright © 2015 Plattelandinuitvoering.nl - Alle rechten voorbehouden.